Embalaža fitofarmacevtskih sredstev

Embalaža fitofarmacevtskih sredstev se v sistemu družbe Slopak prevzema na posebnih zbirnih točkah, praviloma ob prodajalnah, ki trgujejo s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Pri brezplačni oddaji embalaže fitofarmacevtskih sredstev mora biti embalaža popolnoma izpraznjena in iztočena.
Preberite si navodila za pravilno pripravo odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev za oddajo.

Potrdila o pravilni oddaji embalaže fitofarmacevtskih sredstev pridobi prinesitelj na mestu oddaje.
 

 

Seznam vseh zbirnih centrov za oddajo embalaže fitofarmacevtskih sredstev