Zakonodaja

Komunalni odpadki

Embalaža

Odpadna električna in elektronska oprema

Odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi

Izrabljene gume

Odpadna zdravila

Izrabljene baterije in akumulatorji

Zakonodajni predlogi 2020

Družba Slopak je podala mnenja in pripombe na naslednje predloge:

Obrazec za e-račun

Želite prejemati račun v obliki e-računa?

Izpolnite obrazec in nam ga podpisanega in ožigosanega posredujte na naš naslov ali skeniranega po e-pošti.

www.locevanjeodpadkov.si

Slopak je v okviru Life projekta Ločujmo odpadke prenovil spletno stran, ki je namenjena širši javnosti. Več o ločevanju odpadkov na:

www.locevanjeodpadkov.si