Obrazci

Prosimo vas, da izberete ustrezni obrazec. 

Obrazci za Slopak

Poročila pošljite na naslov: Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana

 

Obrazci za Finančno upravo Republike Slovenije

Pošljite na naslov: Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske
dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice

 

Odpadna embalaža

 

Odpadna električna in elektronska oprema

 

Izrabljene gume

 

Odpadne baterije in akumulatorji