Obrazci

Prosimo vas, da izberete ustrezni obrazec. 

Obrazci za Slopak

Poročila pošljite na naslov: Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana

 

Obrazci za Finančno upravo Republike Slovenije

Pošljite na naslov: Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske
dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice

 

Odpadna embalaža

 

Odpadna električna in elektronska oprema

 

Izrabljene gume

 

Odpadne baterije in akumulatorji

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22   

Obrazec za e-račun

Želite prejemati račun v obliki e-računa?

Izpolnite obrazec in nam ga podpisanega in ožigosanega posredujte na naš naslov ali skeniranega po e-pošti.

www.locevanjeodpadkov.si

Slopak je v okviru Life projekta Ločujmo odpadke prenovil spletno stran, ki je namenjena širši javnosti. Več o ločevanju odpadkov na:

www.locevanjeodpadkov.si