O podjetju

Vzpostavitev sistema

Družbo Slopak so leta 2002 ustanovila slovenska podjetja z namenom, da zagotovijo izpolnjevanje okoljskih obveznosti z medsebojnim nadzorom ter ne glede na tržno vrednost embalaže. Slopak zagotavlja enake pogoje vsem 1.700 zavezancem, ki prek Slopaka urejajo sistem ravnanja z odpadno embalažo. Trideset lastnikov družbe Slopak pa zagotavlja medsebojno kontrolo z nadzorom dela družbe.

Družbo Slopak so leta 2002 ustanovili:
Coca-Cola Hellenic Slovenia, Mercator, Helios, Droga Kolinska, Pivovarna Union, Pivovarna Laško, Fructal, Motvoz, Kropf, Ball Packaging, Dana, Plasta, Radenska, Tetra Pak, Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celeia, Pomurske mlekarne, Steklarna Hrastnik, Rauch, Paloma, Petrol, Tobačna Ljubljana, Procter & Gamble, Era, Cetis, Vitrum, Makoter, Ilirija.

Poleg vodilne vloge v sistemu za ravnanje z odpadno embalažo je Slopak danes tudi vodilni na področju ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi in odpadnimi gumami.

Neprofitnost družbe

Družba Slopak je po Zakonu o gospodarskih družbah registrirana družba z omejeno odgovornostjo. To jo zavezuje k ustvarjanju pozitivnega poslovnega izida. Slednjega družba v celoti namenja krepitvi sistema: podpori zavezancem in že preko 10 let komuniciranju za spreminjanje navad ločevanja odpadkov.