Kontakti

Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270
e-pošta: slopak@slopak.si

Tajništvo:
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270

Informacije za medije:
Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
e-pošta: slopak@slopak.si

 

Odpadna embalaža 01 5600 253
01 5600 259
041 647 129
051 628 330
Odpadna električna in elektronska oprema
Prenosne izrabljene baterije in akumulatorji
Izrabljene gume
01 5600 263
01 5600 257
041 776 504
031 210 782
Ostanki fitofarmacevtskih sredstev 01 5600 260 041 658 100
Odpadna zdravila 01 5600 253 041 647 129
Računovodstvo 01 5600 251
01 5600 268
031 324 668
051 631 786