Kontakti

Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270
e-pošta: slopak@slopak.si

Tajništvo:
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270

Informacije za medije:
Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
e-pošta: slopak@slopak.si

 

Odpadna embalaža 01 5600 253
01 5600 259
01 5600 266
Franci Turk
Jani Petrič
Dunja Valenčič Peroša
Odpadna električna in elektronska oprema
Prenosne izrabljene baterije in akumulatorji
Izrabljene gume
01 5600 263
01 5600 257
Marjan Rogelj
Peter Zorec
Ostanki fitofarmacevtskih sredstev 01 5600 260 Damjan Cigale
Odpadna zdravila 01 5600 266 Dunja Valenčič Peroša
Računovodstvo 01 5600 251
01 5600 268
01 5600 256
Dijana Petrič
Jasmina Mrdalj
Goran Mrdalj

 

Kdo smo:

 
Direktor Srečko Bukovec
Tajništvo Karmen Gogala, ekon. poslovna sekretarka
karmen.gogala@slopak.si
01 5600 250, 041 908 851
Vodja komercialnega sektorja Franci Turk, univ. dipl. ekon.
franci.turk@slopak.si
01 5600 253, 041 647 129
Vodja ključnega kupca Janez Petrič
jani.petric@slopak.si
01 5600 259, 051 628 330   
Strokovni sodelavec v komercialnem sektorju Dunja Valenčič Peroša
dunja.valencic@slopak.si
01 5600 266, 031 854 525
Vodja tehničnega področja Peter Zorec, univ. dipl. org.
peter.zorec@slopak.si
01 5600 257, 031 210 782
Vodja sektorja tehnične podpore Marjan Rogelj, univ. dipl. ing.
marjan.rogelj@slopak.si
01 5600 263, 031 324 686
Strokovni sodelavec v tehnični podpori Damjan Cigale
damjan.cigale@slopak.si
01 5600 260, 041 658 100
Vodja finančno računovodskega sektorja
Dijana Petrič, dipl. ekon.
dijana.petric@slopak.si
01 5600 251, 031 324 668
Strokovni sodelavec I v finančno računovodskem sektorju Jasmina Mrdalj, mag. ekon. ved
jasmina.mrdalj@slopak.si
01 5600 268, 051 631 786
Strokovni sodelavec II v finančno računovodskem sektorju
Goran Mrdalj, dipl. ekon., Rep. Srbija  
goran.mrdalj@slopak.si
01 5600 256, 051 326 164
Vodja skupnih strokovnih služb
Karmen Pleterski, dipl. upr. org. 
01 5600 265, 041 339 169
Vodja komuniciranja
Tjaša Kranjec
tjasa.kranjec@slopak.si
01 5600 252, 051 326 165