8.10.2013

Družba Slopak kot partner v kampanji Pozor(!)ni za okolje

Kampanja je namenjena osveščanju dijakov in širše skupnosti o pravilnem odnosu do okolja.

Na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires se je ta teden začel četrti krog kampanje Pozor(!)ni za okolje. Kampanja, katere namen je ozaveščanje dijakov in širše skupnosti o pravilnem odnosu do okolja, je tokrat združila že 44 partnerskih organizacij ter več kot 12.000 dijakov 26 srednjih šol iz vse Slovenije. Družba Slopak je v preteklih letih že podprla kampanjo in za dijake organizirala različna predavanja, letos pa se je pridružila tudi kot partner.

Aktivnosti kampanje obsegajo tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov, ki že vsa štiri leta kampanje poteka na srednjih šolah, v drugem delu tekmovanja pa se vse sodelujoče šole merijo v izvajanju EKOnačrta šole. V letošnjem šolskem letu bodo šole priredile tudi prav poseben EKOdan – dan, poln aktivnosti, namenjenih osveščanju in izvajanju okoljskih aktivnosti. Tekmovalni del spremljajo še številne druge aktivnosti, usmerjene v osveščanje dijakov: obiski EKOmisije, urejanje informativnih EKOkotičkov na šolah, ekskurzije in predavanja za dijake in podobno.

Partnerji kampanje, med njimi tudi družba Slopak, so se s podpisom pisma o nameri uradno zavezali k sodelovanju v kampanji v tekočem šolskem letu 2013/14 in izvajanju različnih aktivnosti, s katerimi dijake spodbujajo k odgovornemu ravnanju z okoljem, ozaveščajo o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki in varčevanju z naravnimi viri.

Več informacij o kampanji in partnerstvu Pozor(!)ni za okolje je dostopnih na novi spletni strani kampanje www.pozornizaokolje.si in Facebook strani www.facebook.com/pozorni.za.okolje.
 

Nazaj