25.9.2012

Po Zasavju sledila Dolenjska

V okviru projekta Life družba Slopak skupaj s komunalnimi podjetji nadaljuje obiskovanje zbirnih centrov po državi.

Po Zasavju smo se tokrat odpravili na Dolenjsko, kjer smo nagrade za občane, ki so prinesli ločeno zbrane odpadke, podeljevali v Novem mestu, Metliki, Črnomlju ter Ribnici.
Izkušnje na Dolenjskem so podobne tistim iz Zasavja. Občani so se navadili na zbirne centre, jih redno obiskujejo in ločujejo odpadke. Časi, ko so odpadke odlagali v gozdove in grape, so mimo. »Kam pa bomo odnesli odpadke, če ne na zbirni center? Na cesti jih ja ne bomo pustili,« nam je na zbirnem centru v Novem mestu pripovedoval starejši občan, ki je pripeljal salonitno kritino. »Tisti, ki odpadke odlagajo v naravi, se morajo zamisliti nad svojim početjem,« so pripovedovali tudi na zbirnem centru Bočka v Metliki.


Predvsem na Zbirnem centru Goriča vas na območju Ribnice so občani veseli, da so dobili svoje mesto za zbiranje odpadkov. Pred tem so odpadke vozili na Malo goro, a se zaradi oddaljenosti velikokrat niso odločili za pot. Ob ustanovitvi Zbirnega centra Goriča vas se je to spremenilo, sam zbirni center se je dobro prijel. Posebnost tega zbirnega centra je zbiranje tekstila, ki ga nadalje pošljejo v uporabo za izdelavo industrijskih krp. S tem so zmanjšali pritisk na deponijo in vključili odpadek v druge procese predelave. 

Nazaj