5.9.2012

Novosti pri zbiranju električnih in elektronskih odpadkov

Sredi avgusta so začela veljati nova pravila na področju odlaganja električnih in elektronskih odpadkov (OEEO). Prehodno obdobje traja vse do leta 2018.

Nova direktiva uvaja stopnjo zbiranja 45 odstotkov OEEO dane na trg od leta 2016, od leta 2019 pa se bo ta odstotek povzpel na 65 odstotkov opreme dane na trg oziroma 85 odstotkov ustvarjenih odpadkov. Pri tem EU še posebej poziva članice k boju proti nezakonitemu izvozu odpadkov.
V Evropi zberemo povprečno 4 kg OEEO na osebo, kar na letni ravni znese približno dva milijona ton. Na trgovskih policah najdemo v povprečju okoli 17 kg različnih naprav.  Med zanimivostmi je, da imamo več mobilnih telefonov kot prebivalcev. Med odpadno električno in elektronsko opremo pa spadata telefon in polnilec – neuporabne lahko oddate v zbirnih centrih ali na prodajnih mestih.
Do leta 2020 je cilj, da bi ločeno zbrali okoli 20 kg odpadkov na osebo, pri čemer ni odveč opozorilo, da te vrste odpadkov oddajamo ne da bi jih razstavljali, v nasprotnem primeru lahko v okolje spustimo nevarne snovi.
 

Nazaj