1.7.2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2012

Seznam, ki je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO, začne veljati s 1. julijem 2012.

Glede na seznam iz lanskega leta vsebuje seznam za leto 2012 naslednje spremembe:

  • tarifne oznake za kopirne stroje 8443 31 10, 8443 31 91 in 8443 31 99 sta nadomestili tarifni oznaki 8443 31 20 in 8443 31 80,
  • tarifne oznake za stroje in stiskalnice za likanje 8451 30 10, 8451 30 30 in 8451 30 80 je nadomestila tarifna oznaka 8451 30 00,
  • tarifne oznake za ročna orodja 8467 29 10, 8467 29 30, 8467 29 90 sta nadomestili tarifni oznaki 8467 29 20 in 8467 29 85,
  • tarifne oznake 8507 80 20 za Ni-hidridne akumulatorje, 8507 80 30 za Li-ionske akumulatorje in 8507 80 80 za druge akumulatorje so bile nadomeščene s tarifnimi oznakami 8507 50 00, 8507 60 00 in 8507 80 00,
  • tarifni oznaki za tv sprejemnike 8528 71 13 in 8528 71 90 sta bili nadomeščeni s tarifnimi oznakami 8528 71 15, 8528 71 91 in 8528 71 99,
  • tarifni oznaki za kamere 9007 11 00 in 9007 19 00 sta bili nadomeščeni s tarifno oznako 9007 10 00,
  • tarifne oznake za projektorje, čitalnike za mikrofilme in aparate za povečevanje in pomanjševanje 9008 10 00, 9008 20 00, 9008 30 00 in 9008 40 00 so bile nadomeščene s tarifno oznako 9008 50 00,
  • tarifni oznaki 9027 80 93 in 9027 80 97 za aparate za fizikalno kemične analize sta bili brisani, 
  • tarifni oznaki 9504 10 00 za elektronske video igre in 9504 90 90 za proizvode za sejemske družabne igre, sta bili nadomeščeni s tarifnima oznakama 9504 50 00 in 9504 90 80.

 

Seznam velja kot osnova za obračunavanje okoljske dajatve za drugo poročevalsko obdobje v letu 2012 (julij-december 2012).

Nazaj