15.6.2012

Kaj vse odvržemo v črno kanto?

Družba Slopak in Javno komunalno podjetje Grosuplje sta v okviru LIFE projekta Ločujmo odpadke pregledala 185 črnih zabojnikov z mešanimi komunalnimi odpadki.

V črnih zabojnikih je veliko biorazgradljivih odpadkov, embalaže in tekstila. Na območju, kjer je bila izvedena analiza, je organiziran individualen odvoz mešanih komunalnih odpadkov, biorazgradljivih odpadkov in mešane embalaže.

Sortirna analiza je pokazala, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno precej biorazgradljivih odpadkov.  Zaradi njihove strukture pa jih je zelo težko ločiti od mešanih komunalnih odpadkov, zato niso posebej zajeti med rezultati sortirne analize. Še vedno je veliko odpadne embalaže (80kg). Po rezultatih sodeč ta številka ni velika, vendar je potrebno upoštevati, da je embalaža razmeroma lahka. Tudi papir in karton, ki se ločeno zbirata že od začetka devetdesetih, sta še precej prisotna med preostankom odpadkov (70kg).
Od steklene embalaže (45kg) je bilo največ kozarcev za vlaganje, ki so še vedno vsebovali ostanke hrane. Sortirna analiza je pokazala, da se med MKO znajde veliko tekstila in obutve (150kg) tudi take, ki je lepo ohranjena in bi jo lahko namesto, da gre v smeti, komu podarili. Odpadne električne in elektronske opreme, ki sodi med nevarne odpadke in bi jo morali ločeno zbirati, je bilo 16kg.

Zabojnike za mešane komunalne odpadke (185) so prepeljali z območij Šmarje Sap – Mali vrh in Veliki vrh. Skupno je v te zabojnike prispevalo odpadke 740 prebivalcev, skupna masa odpadkov pa je znašala 3.770 kg.

Izsortiranih je bilo 3,98% tekstila, 2,12 mešane embalaže, 1,86% papirja in kartona, 0,98% je bilo kovin, 1,19% steklene embalaže, 0,42% električne in elektronske opreme. Večji del so bili mešani odpadki: 89,44 %, ki jih ni bilo mogoče sortirati.


Dodatne informacije:

Projekt Ločujmo odpadke vodi družba Slopak, medijski partner je družba Delo d.d. Projekt sofinancira Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+.
 

Nazaj