11.6.2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11. junija 2012

Predlagane spremembe zakona bodo posegle v veljavnost oz. čas veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj, prodajo ostanka emisijskih kuponov ter v urejanje občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Celotno besedilo predloga si lahko preberete tukaj.

 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11. junija 2012 na
e-naslov: gp.mko@gov.si

ali na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 

Nazaj