10.11.2010

Nov davek na embalažo grozi, da bo škodil madžarskemu gospodarstvu

Bruselj, november 2010 - Madžarska vlada načrtuje uvedbo nove oblike davka za odpadno embalažo, kljub temu, da je gospodarstvo uspešno izpolnilo vse cilje predelave in reciklaže za odpadno embalažo do tega trenutka. PRO EUROPE, krovna organizacija za ravnanje z odpadno embalažo v Evropi, svari, da če bo davek uveljavljen, bo ta ukrep imel pogubne posledice za družbe za ravnanje z odpadno embalažo ter druge partnerje na Madžarskem.

Čeprav do sedaj ni bil v obtoku še noben predlog, so bili načrti Madžarske vlade predstavljeni javno preko medijev in na nekaj konferencah. Ti načrti so prav tako bili sprejeti na osebnih sestankih in pogovorih z vladnimi uradniki. Zaenkrat ne načrtujejo nobene javne debate. Tako madžarski embalažni industriji ni na voljo nobena možnost, da predstavijo svoja stališča o učinkih predlaganega zakona. Če upoštevamo, da ima madžarska vlada dvotretjinsko večino, bo predlagan zakon po vsej verjetnosti sprejet brez kakršnekoli razprave.

Joachim Quoden, vodja Pro Europe je izjavil: »Napovedana namera vlade, da zamenja sedanji uspešen pristop proizvajalčeve razširjene odgovornosti z davkom na embalažo, bo uničilo rezultat desetletnih skrbnih okoljskih naporov. To bi bil ogromen korak nazaj, če upoštevamo pomembne pozitivne učinke tega, da so proizvajalci sprejeli odgovornost za recikliranje lastnih izdelkov. Kot je razvidno iz situacije na Danskem, je namen večine davkov na embalažo večinoma samo za povečanje državnega proračuna, brez kakršnegakoli namena, da se izboljšata zbiranje in recikliranje odpadne embalaže. Še pomembnejše pa je dejstvo, da gospodarstvo ni neposredno vključeno k temu pristopu. To pomeni, da ni nobenih spodbud za povečanje učinkovitosti virov in optimizacije embalaže. Odgovornost proizvajalca ostaja eden izmed najboljših možnosti za doseganje dejanskih konkretnih rezultatov, kot je pred kratkim bilo priznano iz strani več visokih evropskih predstavnikov«.

PRO EUROPE in njena madžarska članica ÖKO-Pannon sta popolnoma pripravljeni na sodelovanje z madžarskimi oblastmi, da se zagotovi ohranjanje trajnostnega in učinkovitega sistema v dobro madžarskega prebivalstva.
 

Nazaj