11.6.2021

Spremenjeni podračuni za plačilo okoljskih dajatev

Od 10. junija 2021 se okoljske dajatve plačujejo na nove podračune.

Z 10. 6. 2021 se spreminjajo podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev. Na nove podračune se plačujejo trošarine in okoljske dajatve, obračunane z obračunom, ki ga zavezanec predloži Finančni upravi od 10. 6. 2021 dalje.

Podračuni, na katere se plačujejo okoljske dajatve na podlagi obračunov, predloženih od 10. 6. 2021 dalje, so objavljeni na spletni strani Finančne uprave. Zavezanci lahko preverijo pravilni podračun za plačilo trošarin in okoljskih dajatev tudi na konkretnem obračunu trošarine oz. okoljske dajatve v informacijskem sistemu E-TROD. Če želi zavezanec plačati več vrst dajatev, ki se plačujejo na isti podračun, v enem znesku, pri plačilu navede referenco SI19 davčna številka-99996.

  Vrsta dajatve Nova številka računa
velja od 10.6.2021
Nova Referenca
velja od 10.6.2021
Neveljavna - Stara številka računa Neveljavna - Stara referenca
IG Okolj.daj.za onesn.okolja
zaradi nastaj.izrablj.gum
SI56011008881000030 SI19 DavčnaŠtevilka-21008 SI56011009991000033 SI19 DavčnaŠt-08753
OEEO Okolj.daj.za onesn.okolja
zaradi nastaj.odpadne elektr.in elektron.opreme
SI56011008881000030 SI19 DavčnaŠtevilka-21008 SI56011009991000033 SI19 DavčnaŠt-08770
OE Okolj.daj.za onesn.okolja
zaradi nastaj.odpadne embalaže
SI56011008881000030 SI19 DavčnaŠtevilka-21008 SI56011009991000033 SI19 DavčnaŠt-08796


Celotno obvestilo Finančne uprave si lahko preberete tukaj.

Nazaj