9.4.2021

Sprejeta Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Vlada je 8. aprila 2021 sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izvedbeni predpis, katerega podlaga je novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), sprejeta 21. oktobra 2020. Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.

Spremembe v novi uredbi

  • Določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Republiki Sloveniji (RS) in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, ter za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo;
  • ureja se proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo (PRO);
  • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v RS in ki ima obveznosti PRO, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Sloveniji;
  • proizvajalcem so naložene ne samo finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo temveč tudi organizacijske. To pomeni, da morajo zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju RS ter plačati predpisane stroške teh ravnanj;
  • za proizvajalce se ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo (za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1000 kg embalaže, se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska);
  • uvajajo se tudi spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja odpadne embalaže;
  • v cilj zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk se vključijo do sedaj izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke (za potrošnike bodo še vedno na voljo brezplačno z namenom preprečevanja nastajanja odpadne hrane ob distribuciji in prodaji), hkrati se ukinja poročanje za distributerje;
  • dodatna pooblastila se prenesejo na tržne inšpektorje za bolj učinkovit nadzor tudi nad zahtevami, ki jih mora izpolnjevati embalaža, da se jo lahko da na trg.

 

Družba Slopak v kratkem pripravlja spletni seminar, na katerem bomo predstavili novosti, ki jih prinaša nova uredba. Seminar bo brezplačen za zavezance, ki so vključeni v shemo ravnanja z odpadno embalažo družbe Slopak.

Nazaj