6.4.2020

FURS: Roki za predložitev obračunov okoljskih dajatev nespremenjeni

Podaljšani le roki za uveljavljanje pravice do vračila okoljskih dajatev

Roki za predložitev obračunov okoljskih dajatev se niso spremenili

Plačniki okoljskih dajatev morajo obračune okoljskih dajatev predložiti preko informacijskega sistema E-TROD v rokih, ki so za posamezno okoljsko dajatev navedeni na tej spletni strani v rubriki »Storitve in obrazci«:

 

Rok za vložitev zahtevka za vračilo okoljskih dajatev (letni in drugi) se podaljša

Podaljšan rok se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020). Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

 

Vir: spletna stran FURS

Nazaj