29.5.2019

Ukrepi za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo dokončno sprejeti

Svet EU je sprejel ambiciozne ukrepe, ki jih je Komisija predlagala za obravnavo morskih odpadkov iz desetih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki se najpogosteje nabirajo na evropskih obalah, ter zapuščene ribolovne opreme in oksorazgradljive plastike.

Bruselj, 21. maj 2019 - Pravila o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo in ribolovni opremi predvidevajo različne ukrepe, ki se uporabljajo za različne izdelke, in umeščajo EU v ospredje svetovnega boja proti onesnaževanju morja. Če so na voljo cenovno dostopne alternative, bodo plastični izdelki za enkratno uporabo (na primer jedilni pribor, krožniki in slamice) na trgu prepovedani. Pri ostalih izdelkih je poudarek na omejevanju uporabe prek zmanjšanja potrošnje na nacionalni ravni, zahtevah glede zasnove in označevanja ter obveznostih proizvajalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim odstranjevanjem.

Nova pravila so sorazmerna in zasnovana tako, da bodo prinesla najboljše rezultate. To pomeni, da bodo v zvezi z različnimi proizvodi uporabljeni različni ukrepi. Nova pravila bodo uvedla:

  • prepoved nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, za katere na trgu obstajajo druge možnosti: vatiranih palčk, jedilnega pribora, krožnikov, slamic, mešalnih palčk, palic za balone, kozarcev, skodelic, posode za hrano in pijačo iz ekspandiranega polistirena ter vseh izdelkov iz oksorazgradljive plastike;
  • ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih posod za živila in kozarcev za pijače ter posebno označevanje nekaterih izdelkov;
  • sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev za kritje stroškov odstranjevanja odpadkov, ki se bodo uporabljale za izdelke, kot so cigaretni filtri in ribolovna oprema;
  • cilj 90-odstotnega ločenega zbiranja plastenk do leta 2029 (77 % do leta 2015) in zahtev za zasnovo, po katerih bodo morali biti pokrovčki povezani s plastenkami, ter cilj vključitve 25 % reciklirane plastike v plastenke iz PET od leta 2025 in 30 % v vse plastenke od leta 2030.

Nadaljnji koraki

Sklepu Sveta EU bo sledila objava besedil v Uradnem listu Evropske unije. Direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi. Države članice bodo nato imele na voljo dve leti časa, da jo prenesejo v nacionalno zakonodajo.
Direktiva ima različne roke za prenos v nacionalno zakonodajo v zvezi z nekaterimi ukrepi:

  • prepovedi in obveznosti označevanja bo treba začeti izvajati dve leti po začetku veljavnosti;
  • pokrovčki in zamaški bodo morali ostati povezani z vsemi posodami za pijače do prostornine treh litrov pet let po začetku veljavnosti te direktive;
  • dodatne obveznosti za razširjeno odgovornost proizvajalcev se bodo morale začeti izvajati med januarjem 2023 in 31. decembrom 2024, odvisno od izdelka.

Ozadje

Direktiva o plastiki za enkratno uporabo je bistven element akcijskega načrta za krožno gospodarstvo Junckerjeve Komisije in je del strategije EU za plastiko. To je najbolj celovita strategija na svetu, ki uporablja pristop življenjskega cikla, ki temelji na posameznih materialih, za obravnavo potratnega in škodljivega onesnaževanja s plastiko ter podporo viziji pametne, inovativne in trajnostne industrije plastičnih mas.
 

Nazaj