21.1.2019

Dajete v promet manj kot 15 ton embalaže letno?

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019

POROČANJE:

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Podjetja, ki dajejo embalažo v promet, morajo poročati o masi (v kilogramih) embalaže, dane v promet - ločeno po embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo) - ter o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo.

Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk (debelina stene vrečke je tanjša od 45 μm) pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018 bodo prvič poročala letos preko aplikacije Embalaža - povezava za Poročanje v aplikaciji Embalaža bo dostopna od začetka februarja 2019.
 

ZAKONODAJA:

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

VPIS V EVIDENCO:

Obstoječa podjetja so se morala vpisati do 31. 1. 2018, nova pa morajo to storiti v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti:

  • Obstoječi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže so morali Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) do 31. 1. 2018 sporočiti podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo. Vpis v evidenco je možen tudi kasneje. Vsako morebitno spremembo dejavnosti ali prenehanje opravljanja te dejavnosti bodo morali sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi.
  • Novi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže morajo ARSO sporočiti podatke o podjetju in dejavnosti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Tudi vsako morebitno spremembo dejavnosti ali prenehanje opravljanja te dejavnosti je potrebno sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi.

IZJEME:

Te obveznosti so oproščena tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. To so podjetja, ki letno dajo na trg več kot 15.000 kg embalaže.

Celoten dokument z dodatnimi navodili 

Nazaj