26.9.2018

Novi evropski okoljski cilji 2025 glede ravnanja z embalažo iz aluminija

Novice iz EU

Sprejet zakonodajni paket Evropske unije o krožnem gospodarstvu vključuje povišanje okoljskih ciljev glede recikliranja aluminijaste embalaže na 50% v letu 2025 in 60% v letu 2030.

Nekatere države članice so že sprejele nove cilje, druge bodo še sledile. Za doseganje teh okoljskih ciljev bo zato potrebna uvedba učinkovitih ukrepov.

Sistemi ravnanja z odpadno embalažo se v evropskih državah trenutno še močno razlikujejo. Poleg sistema razširjene proizvajalčeve odgovornosti (EPR) so prisotni še depozitni sistem, mešan sistem, ki je osnovan na sistemu razširjene proizvajalčeve odgovornosti in drugi sistemi, ki so specifični za posamezne države kot sta Velika Britanija in Švica.

Evropsko združenje European Aluminium Packaging daje prednost sistemom razširjene proizvajalčeve odgovornosti. V združenju se zavzemajo za recikliranje, ki sledi ločenemu zbiranju in sortiranju odpadne embalaže. Želeli pa bi tudi, da se pravno določi natančna definicija, kaj sodi med embalažo iz aluminija ter, da se v sistem ločenega zbiranja vključijo izdelki iz aluminija, ki so povezani z embalažo. Na ta način bi lahko dosegli boljše rezultate recikliranja embalaže iz aluminija.
 

Nazaj

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22