29.6.2018

Nov seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018

Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO za poročevalsko obdobje januar-december 2018.

Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme objavilo podrobnejši opis proizvodov, ki se razvrščajo v razrede in podrazrede električne in elektronske (EE) opreme oziroma Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018. 

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018 vsebuje glede na zadnji predhodno objavljeni iz leta 2012 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak zaradi (ker v njihovem primeru ne gre za EE opremo skladno z njeno osnovno opredelitvijo, ker proizvodi zajeti v tarifni oznaki ne vsebujejo električnih proizvodov ali v izogib ponavljanju tarifnih oznak - proizvodi so zajeti v drugi tarifni oznaki);
  • dodanih je bilo štirinajst tarifnih oznak za proizvode (stroji za obdelavo lesa in podobni aparati, LED sijalke, fotonapetostni paneli, elektronske cigarete, interaktivne elektronske igrače, proizvodi, ki izhajajo iz skupne predhodne tarifne oznake 8543 70 90);
  • seznam je bil ažuriran glede na spremembe v sami kombinirani nomenklaturi (v obdobju od leta 2012 do 2018 je prišlo do sprememb pri osemindevetdesetih tarifnih oznakah s seznama).

 

Spremembe seznama EE opreme glede na predhodni seznam iz leta 2012 (.xls)

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018  (.pdf)

Nazaj

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22