18.12.2017

Evropski Svet in Parlament sprejela začasni dogovor glede novih pravil o odpadkih

18. decembra 2017 je estonsko predsedstvo doseglo začasni sporazum s predstavniki Evropskega parlamenta glede vseh štirih zakonodajnih predlogov iz paketa o odpadkih. Stalni predstavniki EU bodo seznanjeni z izidom 20. decembra, vendar sta končna analiza in odobritev v imenu Sveta načrtovani za prvo četrtino naslednjega leta.

Dogovorjeni zakonodajni predlogi o odpadkih vzpostavljajo zavezujoče cilje zmanjševanja količin odpadkov in posodobljena pravila glede zmanjševanja nastajanja odpadkov, zagotavljajo boljši nadzor nad ravnanjem z odpadki, spodbujajo ponovno uporabo izdelkov in izboljšujejo recikliranje v vseh EU državah.
Novi cilji in pravila bodo spodbujali bolj krožno gospodarstvo. To bo okrepilo in omogočilo tudi rast in nova delovna mesta, varovalo naše okolje, spodbudilo trajnostni razvoj in izboljšalo zdravje in dobro počutje ljudi.

V Evropski uniji se skoraj tretjina komunalnih odpadkov odloži na odlagališča, od tega se le majhen delež reciklira. S tem dogovorom se države članice EU zavezujejo k jasnim ciljem glede ponovne uporabe, recikliranja in odlaganja in k ciljem glede izboljšanja ravnanja z različnimi odpadkovnimi tokovi. To bo pomagalo pospešiti prehod h krožnemu gospodarstvu in zmanjšati naš vpliv na naš planet. Iskreno se želim zahvaliti prejšnjim predsedstvom Sveta, Parlamentu in Komisiji za njihovo predanost temu dokumentu.
Siim Kiisler, Minister za okolje Republike Estonije

Ta začasni dogovor je bil sprejet po dolgotrajnih in težkih pogajanjih s Parlamentom, ki so potekala od maja 2017. Spreminja naslednjih šest zakonodajnih aktov:

  • Okvirna direktiva o odpadkih (smatrana za krovni zakonodajni akt paketa)
  • Direktivo o embalaži in odpadni embalaži
  • Direktivo o odlagališčih
  • Direktive o odpadni električni in elektronski opremi, o izrabljenih vozilih in o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih

 

Ključni elementi dogovora vsebujejo:

  • jasne opredelitve ključnih odpadkovnih konceptov
  • nove zavezujoče cilje na ravni EU glede zmanjšanja odpadkov, ki morajo biti doseženi do leta 2025, 2030 in 2035. Ti cilji pokrivajo deleže za recikliranje komunalnih odpadkov in odpadne embalaže (s posameznimi deleži za različne embalažne materiale) ter tudi cilj za odložene komunalne odpadke do leta 2035.
  • strožje metode in pravila za izračun napredka proti tem ciljem
  • strožje zahteve za ločeno zbiranje odpadkov, okrepljeno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki preko ekonomskih orodij in dodatni ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov za države članice
  • minimalne zahteve za sheme razširjene proizvajalčeve odgovornosti. Proizvajalci znotraj teh shem so odgovorni za zbiranje uporabljenega blaga, sortiranje in ravnanje za njihovo recikliranje. Proizvajalci bodo zavezani k plačilu finančnega prispevka v te namene, ki bo izračunan na osnovi stroškov ravnanja.

 

Časovni okvir in naslednji koraki

Evropska komisija je 3. decembra 2015 predstavila pregledan paket o krožnem gospodarstvu. Vsebuje štiri zakonodajne predloge glede odpadkov (odpadkovni paket) in akcijski načrt v obliki Sporočila Komisije.
Akcijski načrt je bil v diskusiji v Svetu za konkurenčnost 29. februarja 2016 in Svetu za okolje 4. marca 2016. Svet je vzel v obzir obe diskusiji tako iz ekonomskega kot iz okoljskega vidika in je sprejel sklepe glede akcijskega načrta med zasedanjem Sveta za okolje 20. junija 2016.
Po intenzivnem delu in vključenosti treh predsedstev Sveta (Nizozemska, Slovaška, Malta) so se stalni predstavniki EU strinjali, da bo ta mandat tlakoval pot za neformalna pogajanja z Evropskim parlamentom glede paketa o odpadkih. Sozakonodajalec je svoja stališča sprejel že 14. marca.
Prva trilateralna pogajanja so se zgodila 30. maja in od takrat je sledilo še pet dodatnih krogov pogajanj.
O izidu zadnjih trilateralnih pogajanj bodo stalni predstavniki EU seznanjeni 20. decembra. Končna analiza besedila bo izvedena pod prihajajočim predsedstvom Bolgarije, v pričakovanju potrditve dogovora.
Po uradni potrditvi bo nova zakonodaja posredovana Evropskemu parlamentu v glasovanje ob prvi obravnavi in Svetu v zadnjo potrditev.
 

Nazaj

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. - Podrobnosti