18.10.2017

Slopak gostil mednarodno strokovno delavnico o razširjeni proizvajalčevi odgovornosti in konkurenci

Družba Slopak je 17. in 18. oktobra v Ljubljani gostila redno letno srečanje članic združenja EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) s sedežem v Bruslju, ki združuje družbe za ravnanje z odpadno embalažo. V okviru srečanja so izvedli strokovno delavnico na temo razširjene proizvajalčeve odgovornosti in konkurence.

Strokovna delavnica je bila namenjena predstavitvi in analizi koncepta razširjene proizvajalčeve odgovornosti, kot je predlagan v predlogu sprememb evropske zakonodaje, in izmenjavi primerov dobrih praks iz različnih držav članic Evropske unije ter iskanju uporabnih rešitev za izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo, s posebnim poudarkom na izzivih konkurence med DROE.

Dogodka so se udeležili tuji strokovnjaki iz posameznih članic EXPRE iz držav Evropske Unije ter slovenski strokovnjaki s področja ravnanja z odpadno embalažo. 

Še posebej zanimiva je bila predstavitev analize učinkovitosti sistemov ravnanja z odpadno embalažo v različnih EU državah v konkurenčnem okolju in v ti. »single operater« okolju.

Ključne ugotovitve srečanja so bile:

  • Ravnanje z odpadno embalažo po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti je učinkovit način za doseganje okoljskih ciljev.
  • Konkurenca med različnimi DROE ne prinese ključnih prednosti v primerjavi s sistemom z eno samo DROE, predvsem v manjših državah članicah pa povzroča neobvladljivo kompleksnost.
  • Učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo zahteva transparentnost in neposredno vključenost zavezancev – gospodarstva.
  • Slabosti sistemov, kjer je prisotna konkurenca med DROE, so dodatna potreba po zakonodajni ureditvi pogojev za delovanje sistema, povečanje stroškov zaradi povečanja administrativnega dela in birokratskih postopkov, povečana nagnjenost deležnikov k neproduktivni rabi prihodkov zaradi izboljšanja lastnega konkurenčnega položaja, poslabšanje pogojev za majhna in srednje velika podjetja in komunale, itd.
  • Težave, s katerimi se srečujejo v posameznih državah so nezanesljiva in neprimerljiva statistika, nejasna zakonodaja, ki ni izvrševana, v državah s konkurenco DROE ne delujejo pod enakimi konkurenčnimi pogoji, ni infrastrukture za zbiranje odpadne embalaže, četudi zakonodaja obstaja že več kot 10 let, v veliko državah ni transparentnosti tako znotraj posameznih DROE kot tudi znotraj komunal, pomanjkanje angažiranosti zavezancev, boj med pomembnimi deležniki namesto sodelovanja.
  • V Evropi je samo v Avstriji vzpostavljen poseben organ/ institucija, ki nadzira konkurenco med DROE in njihovo izpolnjevanje obveznosti. V Nemčiji bo leta 2019 vzpostavljena centralna agencija, ki bo v privatni lasti gospodarstva oz. zavezancev. Preostale države nimajo vzpostavljenega posebnega nadzornega organa, zato so večinoma prisotni kaos, pobiranje »češenj na torti«, prevare, kreativno poročanje, slabi rezultati na komunalnem področju, itd.
  • Države bi morale jasno definirati vloge in obveznosti, definirati merljive okoljske cilje, vzpostaviti sistem poročanja za zbiranje podatkov o embalaži dani na trg in za zbiranje in ravnanje z odpadno embalažo, zagotoviti enako in nediskriminatorno obravnavo vseh zavezancev ne glede na velikost, ozaveščati javnost o sistemih zbiranja odpadkov.
  • Vsaka DROE/ shema razširjene proizvajalčeve odgovornosti bi morala imeti jasno definirano območje, na katerem deluje, zagotavljati sredstva za izpolnjevanje obveznosti, vzpostaviti ustrezne samo-kontrolne mehanizme, imeti javno dostopne informacije o lastništvu, cenah storitev (embalažnina) ter o postopkih izbire podizvajalcev (razpisna pravila).

Nazaj

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22