29.6.2017

Deleži prevzemanja odpadne embalaže za leto 2017

Ljubljana, 29.6.2017 - Na 141. redni seji Vlade RS je bil sprejet Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017.

V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo mora izvajalec javne službe družbi za ravnanje z odpadno embalažo omogočiti redno prevzemanje odpadne embalaže, družba za ravnanje z odpadno embalažo pa jo mora prevzeti od izvajalca javne službe.

Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora izvajalec javne službe vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti prevzem odpadne embalaže v deležih, ki jih s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta določi vlada, vsaka družba za ravnanje z odpadno embalažo pa mora od izvajalca javne službe zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih.

Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017 so naslednji:
1. Za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – papir, za družbe: Dinos, d. d., 17,2 %; Embakom, d. o. o., 6,1 %; Gorenje Surovina, d. o. o., 21,21 %; Interseroh, d. o. o., 21,97 %; Recikel, d. o. o., 26,63 % in Slopak, d. o. o., 6,88 %.

2. Za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – steklo, za družbe: Dinos, d. d., 18,9 %; Embakom, d. o. o., 3,52 %; Gorenje Surovina, d. o. o., 8,25 %; Interseroh, d. o. o., 11,08 %; Recikel, d. o. o., 40,15 % in Slopak, d. o. o., 18,1 %.

3. Za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – plastika in kovine (mešana embalaža), za družbe: Dinos, d. d., 17,86 %; Embakom, d. o. o., 4,22 %; Gorenje Surovina, d. o. o., 19,17 %; Interseroh, d. o. o., 18,60 %; Recikel, d. o. o., 25,01 % in Slopak, d. o. o., 15,14 %.

4. Za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – les, za družbe: Dinos, d. d., 32,97 %; Embakom, d. o. o., 6,05 %; Gorenje Surovina, d. o. o., 27,14 %; Interseroh, d. o. o., 12,79 %; Recikel, d. o. o., 12,33 % in Slopak, d. o. o., 8,73 %.

Deleži za leto 2017 so določeni v skladu s predpisano metodologijo. Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo so pridobljeni iz registra varstva okolja, in so dostopni na spletnih straneh Agencije RS za okolje, podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega leta, po posameznih embalažnih materialih, pa iz evidence, ki jo vodi Finančna uprava RS v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže za leto 2017 so uporabljeni podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta 2017, za katero je bila obračunana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže in za katero so zavezanci za plačilo okoljske dajatve v obrazcu za njen obračun navedli, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadno embalažo ene izmed družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Nazaj

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22