Aktualno

21.1.2019
Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019
15.11.2018
EU zakonodaja/ Globalna platforma za plastiko/ Zanimanje za sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti/ Onesnaževanje morja s plastiko/ Mednarodni dan e-odpadkov
26.9.2018
Sprejet zakonodajni paket Evropske unije o krožnem gospodarstvu vključuje povišanje okoljskih ciljev glede recikliranja aluminijaste embalaže na 50% v letu 2025 in 60% v letu 2030.
18.7.2018
Med 12. in 14. julijem je družba Slopak obiskovalce festivalskega kampa ob Savinji spodbujala k pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo.
29.6.2018
Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO za poročevalsko obdobje januar-december 2018.
5.6.2018
Pretekli teden je bil objavljen predlog Direktive o zmanjšanju vpliva določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. V družbi Slopak, članici združenja EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), popolnoma podpiramo prizadevanja Evropske unije za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v morju. Menimo pa, da nekateri predlagani ukrepi niso usklajeni z Evropsko direktivo o odpadkih in so nesorazmerni.
25.4.2018
Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU, ki niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice za gospodarstvo, delovanje in finančno vzdržnost sistemov razširjene proizvajalčeve odgovornosti in proračun držav.
18.12.2017
18. decembra 2017 je estonsko predsedstvo doseglo začasni sporazum s predstavniki Evropskega parlamenta glede vseh štirih zakonodajnih predlogov iz paketa o odpadkih. Stalni predstavniki EU bodo seznanjeni z izidom 20. decembra, vendar sta končna analiza in odobritev v imenu Sveta načrtovani za prvo četrtino naslednjega leta.