Aktualno

9.4.2021
Vlada je 8. aprila 2021 sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.
23.3.2021
Rok za oddajo vloge je 23. april 2021
6.4.2020
Podaljšani le roki za uveljavljanje pravice do vračila okoljskih dajatev
1.4.2020
Iztečejo se šestdeseti dan po preklicu epidemije.
18.3.2020
Trenutne razmere zahtevajo dodatno pazljivo ravnanje z določenimi vrstami odpadkov (npr. zaščitne maske), ki sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.
29.5.2019
Svet EU je sprejel ambiciozne ukrepe, ki jih je Komisija predlagala za obravnavo morskih odpadkov iz desetih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki se najpogosteje nabirajo na evropskih obalah, ter zapuščene ribolovne opreme in oksorazgradljive plastike.
15.5.2019
180 držav je v Ženevi sprejelo pomembno odločitev glede plastičnih odpadkov s ciljem varovanja zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki nevarnih kemikalij in odpadkov.
21.1.2019
Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019
15.11.2018
EU zakonodaja/ Globalna platforma za plastiko/ Zanimanje za sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti/ Onesnaževanje morja s plastiko/ Mednarodni dan e-odpadkov
26.9.2018
Sprejet zakonodajni paket Evropske unije o krožnem gospodarstvu vključuje povišanje okoljskih ciljev glede recikliranja aluminijaste embalaže na 50% v letu 2025 in 60% v letu 2030.