Nagrada Eko top

Prejemniki nagrade Eko top v letu 2010

V Slopaku smo kot prva družba v Sloveniji začeli spodbujati podjetja k preprečevanju nastajanja odpadkov in leta 2010 smo prvič podelili nagrado Eko top najboljšim petim slovenskim podjetjem, ki so zmanjšala količino odpadkov, danih na slovenski trg.

Nagrajena podjetja so znanilci sprememb v razmišljanju, ki okoljski prihranek že upoštevajo ob razvoju izdelka. Preprečevanje nastajanja odpadkov, ki ga nagrada Eko top spodbuja in nagrajuje, je najvišji dosežek v načinu ravnanja z odpadki.

Leta 2010 so bili nagrajeni:


Kriterije za ocenjevanje smo razvili v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru.