Koristni nasveti

Pravilna priprava odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev za oddajo

  • embalažo izpraznimo ob pripravi škropilne brozge,
  • pri delu je treba upoštevati opozorila in obvestila za varno delo, kakor so navedena na embalaži.

Embalažo popolnoma izpraznimo

Trdna fitofarmacevtska sredstva

  • odpadno embalažo trdnih fitofarmacevtskih sredstev (granulat, prah, WP, WG formulacije) temeljito izpraznimo,
  • odpadnih vrečk, kjer so bili granulati ali prah, ne izpiramo.

Tekoča fitofarmacevtska sredstva

  • embalažo tekočin moramo popolnoma izprazniti in trikrat izprati,
  • popolnoma jo izpraznimo tako, da jo za 30 sekund obrnemo navzdol in se vsebina v celoti izcedi v rezervoar škropilnice,
  • nato 20-25 % vsebine embalaže napolnimo s čisto vodo ter zapremo z zamaškom,
  • embalažo nato stresamo, obračamo in vrtimo, da voda doseže vse njene dele,
  • vodo nato zlijemo v rezervoar škropilnice, kamor naj odteka 30 sekund,
  • postopek ponovimo vsaj še dvakrat, dokler ni embalaža popolnoma čista.

Embalažo trikrat izperemo


Oglejte si pravilno pripravo odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev