Skrb za okolje

  • informiranje končnih uporabnikov, pri katerih odpadki nastajajo;
  • ozaveščanje splošne javnosti s komunikacijskimi aktivnostmi;
  • ozaveščanje otrok in mladine o pomenu ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov;
  • spodbujanje novih tehnologij in procesov dela v branži.
     

sd

Slopakova pot je odgovorna