Odpadna električna in elektronska oprema

Odpadna električna in elektronska oprema

Za odpadno električno in elektronsko opremo velja, da jo lahko občani oddajo v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij (velja le za majhno OEEO) ali distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu.

Za izpolnjevanje obveznosti pravnih oseb glede ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo vam zagotavljamo:

 

Za ponudbo pokličite na 01 5600 263 ali pošljite mail na slopak@slopak.si.