Ravnanje z odpadki

Zakaj je treba organizirano ravnati z odpadki?

Ravnanje z odpadki

Otok za ločeno zbiranje odpadkov

  • nekateri odpadki - kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji ter izrabljene gume - so izdelani iz kakovostnih surovin, ki jih lahko s predelavo pripravimo za ponovno uporabo. Tako prihranimo naravne vire surovin, v večini primerov pa je predelava tudi manj energetsko potratna kot pridobivanje primarne surovine, zato s predelavo in reciklažo prihranimo tudi energijo;
  • z ločenim zbiranjem in reciklažo ter s predelavo odpadkov precej zmanjšamo delež odpadkov, ki končajo na deponiji. Tako se podaljša življenjska doba deponij, pa tudi manj novih moramo v Sloveniji urediti.

Zakaj se je smiselno vključiti v sistem družbe Slopak?

  • vse obveznosti vašega podjetja vam uredimo na enem mestu,
  • Slopak je neprofitna družba, zato delujemo v vašem interesu, interesu zavezancev – plačnikov ravnanja z odpadki,
  • za odpadke poskrbimo v skladu s pravili ekonomske in okoljske učinkovitosti,
  • delujemo skladno z zakonodajo na celotnem območju Slovenije.