Pravna dejstva o znaku Zelena pika

Znak Zelena pika (Der Gruene Punkt, The Green Dot) je znamka nemške družbe DSD - Duales System Deutschland AG, ki je registrirana kot blagovna oz. kombinirana znamka v številnih državah, vključno s Slovenijo.

Znak Zelena pika predstavlja enega najprepoznavnejših znakov na področju ekologije oziroma ravnanja z odpadno embalažo v Evropi, že dolgo časa pa ga uporabljajo sistemi za ravnanje z odpadno embalažo, ki pripadajo združenju evropskih sistemov na področju odpadne embalaže, združenju Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) iz Bruslja. Člani sistema Pro Europe (v Sloveniji je to družba Slopak d.o.o.) so na podlagi Krovne licenčne pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z združenjem Pro Europe, pridobili pravico do izključne uporabe in nadaljnjega licenciranja pravice do uporabe znamke Zelena pika na območju svojih držav.

Zavezanci, ki svojo obveznost ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji izvajajo preko sistema družbe Slopak d.o.o., pridobijo tudi pravico do uporabe znaka.

Zelena pika izkazuje vključenost v največji evropski sistem ravnanja z odpadno embalažo, Pro Europe (Slopak v Sloveniji). Seveda pa znak Zelena pika ne izkazuje le vključenosti v omenjeni vseevropski sistem, temveč predstavlja tudi prepoznaven znak, ki potrošnikom pove, da posamezno embalažo v nadaljevanju tudi ustrezno prevzamejo in obravnavajo. Prav v tem je tudi ekonomska vrednost znaka Zelena pika, o kateri navaja Evropska komisija, da se posledično lahko odraža v ustrezni licenčnini za njeno uporabo. Znak Zelena pika se seveda lahko pojavlja poleg drugih znakov, ki označujejo vključenost v druge sisteme ravnanja z odpadno embalažo ali imajo drugo sporočilno vrednost.

Znak Zelena pika lahko uporabljajo vsa zainteresirana podjetja, tudi tista, ki niso v celoti vključena v sistem Slopak. Sistemska ureditev uporabe je enaka v vseh članicah Evropske unije, kjer na trgu nastopajo članice združenja Pro Europe. Pogodbo, ki ureja sistem prenosa pravic uporabe znaka Zelena pika na zavezance so pripravili v ugledni odvetniški družbi Linklaters, ob posvetovanju s predstavniki Evropske komisije. Podjetja, ki niso vključena v sistem družbe Slopak d.o.o. in vseeno uporabljajo znak Zelena pika na embalaži, bodo lahko na podlagi izoliranih licenc plačevala zgolj ustrezno nadomestilo (licenčnino) za uporabo znaka Zelena pika in nikakor ne bodo plačevali za storitve, ki jih opravljajo preko drugih sistemov. Opisani sistem preprečuje uveljavljanje pravic iz naslova Zelene pike na način, ki bi bil v nasprotju s pravili konkurence na trgu in obenem omogoča zakonito uporabo registrirane znamke Zelena pika vsem zainteresiranim podjetjem.