Zelena pika

  

Znak Zelena pika je mednarodno zaščiten in razširjen ekološki znak. V svetu, vključno s Slovenijo, znak Zelena pika na embalaži izdelkov uporablja več kot 130.000 podjetij. V Sloveniji je družba Slopak edina pooblaščena družba, ki ureja uporabo znaka Zelena pika na območju Republike Slovenije.

»Znamka Zelena pika na embalaži označuje, da je za to embalažo plačana embalažnina družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ki deluje v skladu z načeli, določenimi v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta 94/62/ES in njej ustrezni nacionalni zakonodaji.«

Zavezanci, ki svojo obveznost ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji izvajajo preko sistema družbe Slopak d.o.o., pridobijo tudi pravico do uporabe znaka.

Podjetjem, ki z družbo Slopak nimajo sklenjene Pogodbe o prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo in želijo na svoji embalaži uporabiti znak Zelena pika, enostavno in hitro omogočimo sklenitev Licenčne pogodbe za uporabo znaka Zelena pika. S podpisom licenčne pogodbe pridobite pravico do uporabe znaka Zelena pika na embalaži tistih izdelkov, ki jih vaše podjetje kot prvo da na slovenski trg.

Licenčnina, ki jo plačate za uporabo znaka Zelena pika, se nanaša izključno na embalažo, označeno z znakom Zelena pika. Licenčnino obračunavamo na podlagi podatkov o embalaži, označeni z znakom Zelena pika, ki jih posredujete pridobitelji licenčnih pravic. Licenčnino plačujete zgolj za uporabo znaka Zelena pika na embalaži. Licenčnina ne pomeni plačila za npr. storitve ravnanja z odpadno embalažo.

Uporaba znaka Zelena pika ni obvezna.
 

Licenčna pogodba za uporabo znamke Zelena pika

Smernice za uporabo znamke Zelena pika

FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja

Cenik licenčnine za uporabo znamke Zelena pika

Logotip (.pdf)      Logotip (.jpeg)

Izjava PRO Europe - glede podeljevanja licence za uporabo znaka Zelena pika na območju R. Slovenije (v angleščini) - Prevod Izjave PRO Europe (v slovenščini)