Vključitev v sistem

Še niste vključeni v embalažno shemo družbe Slopak? Več informacij najdete tukaj.

 

 • Pogodba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo s prilogami
  Za dodatne informacije pokličite:
  01 5600 250
  01 5600 253
  01 5600 259
 • Pogodba o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
  Za dodatne informacije pokličite:
  01 5600 257
 • Pogodba o zagotavljanju predpisanega ravnanja z izrabljenimi gumami
  Za dodatne informacije pokličite:
  01 5600 257
 • Pogodba o zagotavljanju predpisanega ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
  Za dodatne informacije pokličite:
  01 5600 260
 • Pogodba o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili
  Za dodatne informacije pokličite:
  01 5600 253