Odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi (FFS), morajo na svoje stroške zagotoviti:

  • zbiranje ostankov FFS pri končnih uporabnikih, distributerjih in izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki;
  • odstranjevanje FFS;
  • obveščanje potrošnikov o možnostih oddaje ostankov FFS, in sicer v pisni obliki na prodajnih mestih FFS.


Distributer fitofarmacevtskih sredstev mora na svojem prodajnem mestu zagotoviti:

  • brezplačno oddajo odpadnih FFS, razen če je v bližini 5 km zagotovljeno prevzemanje v zbiralnici fitofarmacevtskih sredstev ali je v naselju dogovorjeno prevzemanje v premični zbiralnici izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.

 

Ravnanje z odpadnimi FFS in odpadno embalažo FFS

Odpadna fitofarmacevtska sredstva

 

Za izpolnjevanje obveznosti glede ravnanja z odpadnimi FFS, ki vsebujejo nevarne snovi, vam nudimo:

 

Za ponudbo pokličite na 01 5600 250 ali pošljite povpraševanje na slopak@slopak.si.