Ostanki fitofarmacevtskih snovi

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo na svoje stroške zagotoviti:

  • zbiranje ostankov pri končnih uporabnikih, distributerjih in izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki;
  • odstranjevanje;
  • obveščanje potrošnikov o možnostih oddaje ostankov fitofarmacevtskih sredstev, in sicer na prodajnih mestih fitofarmacevtskih sredstev v pisni obliki.


Distributer fitofarmacevtskih sredstev mora na svojem prodajnem mestu zagotoviti:

  • brezplačno oddajo ostankov, razen če je v bližini 5 km zagotovljeno prevzemanje v zbiralnici fitofarmacevtskih sredstev ali je v naselju dogovorjeno prevzemanje v premični zbiralnici izvajalca javne službe ravnanja z odpadki;
  • izdati potrdilo o oddaji ostankov fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi, če končni uporabnik to zahteva.

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev