Odpadna zdravila

Veletrgovci morajo na svoje stroške zagotoviti prevzemanje odpadnih zdravil in njihovo okolju prijazno odstranjevanje ter obveščanje javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili.

Za več informacij pokličite družbo Slopak.


Odpadna zdravila