Odpadna embalaža

Nova uredba vsem podjetjem, ki dajejo na trg Republike Slovenije (RS) izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo. To pomeni med drugim, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo. 

Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste:

  • embaler,
  • pridobitelj embaliranega blaga,
  • proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali
  • pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.

 

Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino.

Družba Slopak vam bo pomagala, da izpolnite obveznosti, ki vam jih nalaga nova zakonodaja.

Za pripravo ponudbe izpolnite spodnji obrazec:

Kontaktni obrazec

Podatki o podjetju

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

Embalaža dana na trg Republike Slovenije

Opombe: V poročilo se vključi le embalaža, ki je dana na trg Republike Slovenije. V poročilo se ne vključi odpadna embalaža, ki jo v okviru dejavnosti zberete na svojem dvorišču, in je dobavitelj blaga druga slovenska pravna oseba.
V obrazec vnesite količine v kilogramih.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* Embalaža za katero iz varnostnega lista izhaja, da gre za embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi
  

ALI IMA PODJETJE UVEDEN SAMOSTOJEN SISTEM ODDAJE ODPADNE EMBALAŽE

Če imate skupni sistem oddaje odpadne embalaže, izberite odgovor NE
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prenesite obrazec v xls obliki, ga izpolnite in ga naložite s klikom na gumb Izberite datoteko.