Kakovostne zahteve

Embalaža in embalaža embaliranih izdelkov

Vsebnost nevarnih snovi

Embalaža izdelkov, danih na slovenski trg, ne sme vsebovati težkih kovin in nevarnih snovi, izrecno je prepovedana koncentracija svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma v embalaži ali embalažnem materialu, višja od 0,01 % (m/m)

Nekatere izjeme so dovoljene pri vračljivi in stekleni embalaži.

Testiranje in dokazovanje omenjenih kakovostnih zahtev je opredeljeno v SIST EN 13427.

 

Označevanje

V Sloveniji in državah EU je označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko zaenkrat prostovoljno, obvezno je za Hrvaško.

Z novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži bo označevanje obvezno od 1.1.2022 naprej.

 

Tabela oznak za najpomembnejše materiale:

Material Okrajšava Oštevilčenje
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilen z visoko gostoto HDPE 2
Polivinil klorid PVC 3
Polietilen z nizko gostoto LDPE 4
Polipropilen PP 5
Polistiren PS 6
Valovita lepenka PAP 20
Nevalovita lepenka PAP 21
Papir PAP 22
Jeklo FE 40
Aluminij ALU 41
Les FOR 50
Bombaž TEX 60
Brezbarvno steklo GL 70
Rjavo steklo GL 72
Papir in lepenka/različne kovine C/prevladujoči material 80
Papir in lepenka/plastika C/prevladujoči material 81
Papir in lepenka/aluminij C/prevladujoči material 82
Papir in lepenka/plastika/aluminij C/prevladujoči material 84


 

Električna in elektronska oprema


Označevanje

Električna in elektronska oprema mora biti označena z znakom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme. Na izdelku, kjer zaradi velikosti izdelka to ni mogoče, pa na embalaži.

 

Baterije in akumulatorji

Vsebnost nevarnih snovi

V promet je dovoljeno dajati samo baterije in akumulatorje, ki, glede na celotno maso, vsebujejo manj kakor 0,002 % kadmija in manj kot 0,0005 % živega srebra.

Nekatere izjeme so dovoljene za gumbaste celice, varnostne in alarmne sisteme, medicinsko opremo in brezžično električno orodje.

 

Označevanje

Baterije in akumulatorji naj nosijo znak za ločeno zbiranje baterij in akumulatorjev. Na izdelku, kjer zaradi velikosti izdelka to ni mogoče, pa na embalaži.