Izrabljene gume

Proizvajalec, ki na območju Republike Slovenije daje prvič v promet nove ali obnovljene gume, mora na svoje stroške:

  • zagotoviti zbiranje izrabljenih gum pri povzročiteljih odpadkov ter javnih službah ravnanja z odpadki;
  • zagotoviti predelavo izrabljenih gum;
  • poskrbeti, da je kot zavezanec vpisan v evidence proizvajalcev in pridobiteljev gum in obnovljenih gum v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja (zaradi nastajanja izrabljenih gum);
  • ozaveščati javnost o okoljskih učinkih pravilnega ravnanja z izrabljenimi gumami ter njihovi predelavi.

 

Odpadne gume