Izrabljene gume

Proizvajalec, ki na območju Republike Slovenije daje prvič v promet nove ali obnovljene gume, mora na svoje stroške:

  • zagotoviti zbiranje izrabljenih gum pri povzročiteljih odpadkov ter javnih službah ravnanja z odpadki;
  • zagotoviti predelavo izrabljenih gum;
  • poskrbeti, da je kot zavezanec vpisan v evidence proizvajalcev in pridobiteljev gum in obnovljenih gum v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja (zaradi nastajanja izrabljenih gum);
  • ozaveščati javnost o okoljskih učinkih pravilnega ravnanja z izrabljenimi gumami ter njihovi predelavi.

 

Odpadne gume

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22   

Kontakti

Pogodba o zagotavljanju predpisanega ravnanja z izrabljenimi gumami

01 5600 257