Izrabljene baterije in akumulatorji

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, ki na slovenski trg prvič dajejo prenosne baterije in akumulatorje, avtomobilske baterije in akumulatorje in industrijske baterije in akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v opremo ali vozila, morajo na svoje stroške zagotoviti:

  • zbiranje baterij in akumulatorjev pri končnih uporabnikih, distributerjih in izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki;
  • predelavo zbranih odpadnih baterij;
  • ozaveščanje občanov o pravilnem rokovanju z odpadnimi baterijami ter okoljskih koristih njihove predelave.