Embalažnina

Podjetja plačujejo embalažnino glede na količino embalaže, ki jo dajo na slovenski trg. V družbi Slopak za vse zavezance zagotavljamo enako ceno, in sicer glede na vrsto embalažnega materiala. Embalažnino obračunavamo za ravnanje z odpadno embalažo.

 

Cenik embalažnine za leto 2019