Večfunkcionalni izdelki

Izdelek Article Embalaža, za katero je potrebno ravnanje v skladu s 26. členom Uredbe Embalaža z dolgo življenjsko dobo in drugi izdelki
Obešalniki (če so predani skupaj z obleko), npr. v kemični čistilnici Coat hangers (if handed over with clothes) e.g. at cleaners Da  
Kovinske, steklene ali keramične posode za sveče za enkratno uporabo Disposable metal cups for candles, glass - and clay cups for candles   Da
Košare za ribe (v uporabi na ribiških ladjah in se ne uporabljajo za transport na obalo) Fish baskets (used on fishing boats to handle fish, but not for transport ashore)   Da
Kovinski obešalniki za obleko (če so prodani skupaj z obleko) Metal wire coat hangers (if sold with the garment)   Da
Embalaža, ki služi tudi kot kalup za vrtanje lukenj v zid pri montaži vsebine, ki se jo obesi na zid Packaging which also serves as template to drill holes to wall mounting contents Da  
Lonec za rastline Plant pots   Da
Lonec za rastline za enkratno uporabo, npr. plastični lonec za sadike Disposable plant pots Da  
Plastični obešalniki za obleke za uporabo v trgovini Plastic coat hangers for shop display Da  
Obešalniki iz trde plastike (če se prodajo skupaj z oblačilom) * Rigid plastic coat hangers (if sold with the garment)   Da
Material za ovijanje korenin - sintetičen Root wrapping material - synthetic Da  
Material za ovijanje korenin - juta Root wrapping material - hessian Da  

* Proizvajalcu, uvozniku, embalerju ali trgovcu ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, če daje v promet:

  • vračljivo embalažo, za katero zagotavlja vračanje proti kavciji in njeno vsakokratno ponovno uporabo ali
  • zapirala ali etikete, ki se dajejo v promet skupaj z vračljivo embalažo, če teža zapiral ali etiket skupaj ne presega 5 masnih odstotkov vračljive embalaže;

 

 

Viri

Nazaj