Pripomočki pri ravnanju s stvarmi

Izdelek Article Embalaža, za katero je potrebno ravnanje v skladu s 26. členom Uredbe Embalaža z dolgo življenjsko dobo in drugi izdelki
Gajbica * Crates   Da
Gajbica za enkratno uporabo Disposable crates Da  
Gajbica z dolgo življenjsko dobo Long term used crates   Da
Folija za bale sena Hay foil   Da 
Predali za komponente, npr. kovinski Drawers for components   Da
Stojalo na prodajnem mestu, ki služi za predstavitev in transport izdelkov Garment rails Da  
Stojalo na prodajnem mestu, ki služi za predstavitev in transport izdelkov z dolgo življenjsko dobo Garment rails   Da
Zabojniki za shranjevanje polizdelkov * IBC Intermediate bulk containers Da  
Kovinski, leseni, plastični okviri za transport Metal transit frames Da  
Palete Pallets Da  
Europalete * Europalette *   Da
Vozički Trolleys   Da

* Proizvajalcu, uvozniku, embalerju ali trgovcu ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, če daje v promet:

  • vračljivo embalažo, za katero zagotavlja vračanje proti kavciji in njeno vsakokratno ponovno uporabo ali
  • zapirala ali etikete, ki se dajejo v promet skupaj z vračljivo embalažo, če teža zapiral ali etiket skupaj ne presega 5 masnih odstotkov vračljive embalaže;

 

 

Viri

Nazaj