Medicinski instrumenti

Izdelek Article Embalaža, za katero je potrebno ravnanje v skladu s 26. členom Uredbe Embalaža z dolgo življenjsko dobo in drugi izdelki
Ročaji za nošenje injekcij velikih volumnov Carrying straps for large volume animal injectables   Da
Polnilo za inhalatorje Cartridge refill for inhalers Da  
Prevleke, ki material, ki ga vsebujejo, oddajajo kotrolirano ali v časovnih intervalih Coatings designed for controlled or timed release of contained material   Da
Držala za enkratno uporabo npr. za infuzijske steklenice Disposable hangers for drip bottles Da  
Dozirne zaporke (zamenjane z zamaški v času uporabe) Dosage delivery caps (substituted for sealing cap when in use) Da  
Skodelice za pitje zdravil z dolgo življenjsko dobo Drinking cups for medicines   Da
Skodelice za pitje zdravil za enkratno uporabo Disposable drinking cups for medicines Da  
Impregnirane medicinske krpe Impregnated medical wipes   Da
Inhalatorji Inhalers   Da
Transportni sistemi v medicini, npr. vreče za kri, vreče z intravenoznimi raztopinami, vreče za uporabo v dializi Medical delivery systems e.g. blood bags, bags containing intravenous solutions, bags containing solutions for use in peritoneal dialysis Da  
Nesterilna prodajna embalaža za medicinske instrumente ali sisteme za dostavo v medicini, ko je pakiranje namenjeno zaščiti lastnosti instrumenta vse do trenutka uporabe, npr. nesterilna embalaža za obleko, protiprašne prevleke za kri Non sterile primary packaging of medical devices or medical delivery systems used invasively when the packaging is used to maintain the characteristics of the device up to the point of use e.g. non-sterile packaging of dressings, dust covers for blood Da  
Pripomočki za odpiranje, ki so v pomoč oslabljenim pacientom Opening devices to aid impaired patients   Da
Prodajna embalaža, ki omogoča sterilno bariero, npr. pakiranje sterilne obleke, za operacijske zavese, za kirurške rokavice Primary packaging which provides a sterile barrier e.g. packaging for sterile dressings, operating theatre drapes, surgical gloves, administration sets, uromatic irrigation solutions Da  
Brizgalka (intravenozna) Syringe (intravenous) Da  
Brizgalka (oralno doziranje) Syringe (oral dosage) Da  

 

Viri

Nazaj