Obveznosti podjetij

Še niste vključeni v embalažno shemo družbe Slopak? Več informacij najdete tukaj.

Proizvajalčeva razširjena odgovornost pomeni, da mora proizvajalec na svoje stroške poskrbeti za ostanke izdelkov, ki jih proizvaja, pridobiva ali uvaža ter kot prvi daje na slovenski trg.

V družbi Slopak prevzemamo odpadno embalažo, odpadno elektronsko in električno opremo, odpadne baterije in zdravila ter kot edini v Sloveniji odpadne gume.

Odgovornost proizvajalca velja za:

  • embalažo,
  • električno in elektronsko opremo,
  • baterije in akumulatorje,
  • zdravila,
  • avtomobilske in traktorske gume,
  • fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi.