Obveznosti podjetij

Razširjena odgovornost proizvajalca pomeni, da mora proizvajalec na svoje stroške poskrbeti za ostanke izdelkov, ki jih proizvaja, pridobiva ali uvaža ter kot prvi daje na slovenski trg.

V družbi Slopak prevzemamo odpadno embalažo, odpadno elektronsko in električno opremo, odpadne baterije in zdravila ter kot edini v Sloveniji odpadne gume.

Odgovornost proizvajalca velja za:

  • embalažo,
  • električno in elektronsko opremo,
  • baterije in akumulatorje,
  • zdravila,
  • avtomobilske in traktorske gume,
  • fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi.

Izrabljene gume v predelavo

gume

Poskrbimo za zbiranje, odvoz in predelavo izrabljenih gum. Sledite povezavi na spletno stran Izrabljene gume.                                                                    Cena ravnanja z izrabljenimi gumami za proizvajalce oz. uvoznike gum v letu 2018 je 105 €/t (brez DDV).

Nov poslovni račun

Nov poslovni račun imamo odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica:

SI56 3500 1000 0885 619    

BIC koda: BFKKSI22