Odpadna zdravila

 

 

 

Odpadna zdravila ne sodijo med gospodinjske odpadke. V Sloveniji jih lahko ločeno oddamo:

 

V zabojnik za odpadna zdravila sodijo samo zdravila s stično ovojnino. Embalaža, ki ni neposredno v stiku z zdravilom, sodi v ustrezen zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov. Tako na primer kartonsko škatlico oddamo med papir.