Ostanki fitofarmacevtskih sredstev

Ostanke fitofarmacevtskih sredstev lahko oddamo:

 

Pravilno očiščena embalaža fitofarmacevtskih sredstev ni nevaren odpadek. Izjema je embalaža FFS, v kateri so bila sredstva označena s T ali T+, ki tudi po ustreznem čiščenju še vedno velja za nevarni odpadek.

Navodila za pravilno izpiranje embalaže:

Postopek ročnega izpiranja embalaže je treba ponoviti trikrat. Prazno embalažo izpiramo oz. vrečke popolnoma izpraznimo ob pripravi škropilne brozge.

Prazno plastenko, ročko, steklenico ali pločevinko popolnoma izpraznimo tako, da jo za približno 30 sekund obrnemo navzdol, da v celoti odteče v rezervoar škropilne naprave. Nato izpraznjeno embalažo do četrtine njene vsebine napolnimo s čisto vodo. Previdno zapremo z zamaškom, stresamo, obračamo in vrtimo tako dolgo in temeljito, da z vodo dosežemo vse njene dele. Vodo od izpiranja izlijemo v rezervoar škropilne naprave in embalažo pustimo ponovno odtekati 30 sekund. Postopek ponovimo vsaj še dvakrat, dokler ni popolnoma čista.