Obrazci

Prosimo vas, da izberete ustrezni obrazec. 

Obrazci za Slopak

Poročila pošljite na naslov: Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana

 

Obrazci za Carinsko upravo Republike Slovenije

Pošljite na naslov: Carinski urad Jesenice, Spodnji plavž 6 a, 4270 Jesenice

 

Odpadna embalaža

 

Odpadna električna in elektronska oprema

 

Izrabljene gume