Kontakti

Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270
e-pošta: slopak@slopak.si

Tajništvo:
tel.: 01 5600 250
faks: 01 5600 270

Informacije za medije:
Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5600 250
mob.: 051 326 165
e-pošta: slopak@slopak.si

Trženje - svetovanje zavezancem 01 5600 253
01 5600 259
01 5600 263
041 647 129
051 628 330
Izvajanje storitev – odvozi 01 5600 260
041 658 100
Sodelovanje z izvajalci javnih služb, zbiralci in predelovalci 01 5600 260
041 658 100
Sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci storitev 01 5600 257
031 210 782
Vodenje neembalažnih programov 01 5600 263
031 324 686
Računovodstvo 01 5600 251
01 5600 256
01 5600 268

 

Kdo smo:

 
Direktor Srečko Bukovec
Tajništvo Karmen Gogala, ekon. poslovna sekretarka
karmen.gogala@slopak.si
041 908 851
Vodja komercialnega sektorja Franci Turk, univ. dipl. ekon.
franci.turk@slopak.si
041 647 129
Vodja tehničnega področja Peter Zorec, univ. dipl. org.
peter.zorec@slopak.si
031 210 782
Vodja sektorja tehnične podpore Marjan Rogelj, univ. dipl. ing.
marjan.rogelj@slopak.si
031 324 686
Strokovni sodelavec v tehnični podpori Damjan Cigale
damjan.cigale@slopak.si
041 658 100
Vodja ključnega kupca
Janez Petrič   
Vodja finančno računovodskega sektorja
Dijana Petrič, dipl. ekon.
Strokovni sodelavec I v finančno računovodskem sektorju Jasmina Mrdalj, mag. ekon. ved
jasmina.mrdalj@slopak.si
051 631 786
Strokovni sodelavec II v finančno računovodskem sektorju
Goran Mrdalj, dipl. ekon., Rep. Srbija  
Vodja skupnih strokovnih služb
Karmen Pleterski, dipl. upr. org. 
041 339 169
Vodja komuniciranja
Tjaša Kranjec
tjasa.kranjec@slopak.si
051 326 165
Strokovni sodelavec v komercialnem sektorju
Dunja Valenčič Peroša
dunja.valencic@slopak.si
031 854 525